Tervetuloa Arkkitehtuurin ja rakentamisen sanakirjan kotisivuille

Rakennustieto Oy julkaisee vuonna 2009 suomalaiselle lukijakunnalle koko maailmassa ainutlaatuisen kaksikielisen suomalais-englantilais-suomalaisen arkkitehtuurin ja rakentamisen sanakirjan. Teoksesta löytyy selitettynä noin 22.000 keskeistä suomenkielistä rakennusalan termiä. Suomenkielisen terminologian lisäksi teoksessa ovat sanojen englanninkieliset käännökset, englanninkielinen termistö selitettynä ja suomeksi käännettynä sekä kaksikieliset kuvitus- ja taulukko-osat. Kaksikielisessä sanakirjassa on kaikkiaan noin 43.000 suomeksi ja englanniksi selitettyä termiä.

Sanakirjan liki 43.000 hakusanasta on aiheenmukaisesti järjestetty ja kuvitettu noin 13.000. Teoksessa on 130 graafisesti selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla esitettyä kuva-aukeamaa eli 260 kuvasivua.

Tämä erityisesti rakennusalan ammattilaisille tarkoitettu kirja kattaa arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuuden ja sen yhtenä tarkoituksena on helpottaa rakennusalan toimijoiden keskinäistä kommunikaatiota. Rakentaminen ei ole, eikä ole koskaan ollut, Klubi-askin kanteen hahmotellun hirsimökin pystyttämistä, vaan siihen on aina liittynyt arkkitehti-, rakenne-, geo-, liikenne-, sähkö-, lämpö-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemäri- ja paloturvallisuuden suunnittelu. Rakennusprojektin toteutukseen osallistuvat rakennusvalvontaviranomaisten ohella niin kaupunki- ja liikennesuunnittelijat kuin myös hankkeen rahoituksesta ja sen taloudellisesta kannattavuudesta vastaavat tahot.

Teos soveltuu tietosanakirjaluonteensa vuoksi paitsi rakentamisen ammattilaisille ja opiskelijoille myös arkkitehtuurista ja rakentamisesta kiinnostuneille maallikoille sekä taidehistorian ja kuvaamataiteen opettajille.


KUVITUS

Suomalais-englantilais-suomalaisen sanakirjan liki 43.000 hakusanasta on aiheenmukaisesti järjestetty ja kuvitettu noin 13.000. Kirjoittajat Jokiniemi ja Davies ovat laatineet koko kuvituksen itse ja järjestäneet sen teoksessa esiintyvää käsitteistöä selventävällä tavalla. Teoksessa on 130 graafisesti selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla esitettyä kuva-aukeamaa (260 kuvasivua), jotka edustavat seuraavia teemoja:

- Eri materiaalit sekä niille tyypilliset liitostavat ja konstruktiot (puu, kivi, metalli jne.)
- Materiaalien muokkauksessa käytettävät työkalut sekä niillä aikaansaatavat pinnat
- Rakennusosat sekä niistä syntyvät kokonaisuudet, lattiat, seinät, katot, kaaret ja holvit
- Rakennuksien tekniset järjestelmät
- Historialliset ja nykyaikaiset rakennustyypit, niissä olevat tilat ja rakenteet
- Muoto, tyyli ja koristeet, kattomuodot, koristelistat jne.
- Historiallinen ja moderni kaupunki- ja liikennesuunnittelu
- Suunnitteluvälineet ja esitystavat

OPISKELIJOILLE

Nykyterminologian ohella teokseen sisältyy runsas historiallisen rakentamisen sanasto. Sen merkitystä alan opiskelijoille ei voi liikaa korostaa, koska nämä joutuvat suomenkielisen kirjallisuuden vähäisyyden vuoksi perehtymään ammattiinsa vieraskielisen, nykyään enimmäkseen englanninkielisen kirjallisuuden avulla. Vaikka alle viidesosa suomalaisista rakennuksista on 1960-luvulla käyttöönotettua elementtitekniikkaa ja teollista rakentamista edeltävältä ajalta, niin jo kaikkialla muualla Euroopassa vanhan rakennuskannan osuus ja näkyvyys kaupunkiympäristöissä on merkittävä ja alan ammattilaisten edellytetään tuntevan paitsi tyylikaudet myös historialliset käsitteet. Rakennusalan sanaston puuttuminen on johtanut itsekeksittyyn termistöön ja kömpelöihin käännöksiin. Kun kyseessä ovat kuitenkin tunnetut, kulttuurihistoriallisesti keskeiset käsitteet, seuraa tästä turhia väärinkäsityksiä ja ammattitaidon kyseenalaistamista.

Uudisrakentamisen vähentyessä ja erilaisten peruskorjausprojektien muuttuessa yhä merkittävimmiksi alan työllistäjiksi vaaditaan vanhoihin rakennustapoihin liittyvien käsitteiden hallintaa, käytettyjen rakennusmenetelmien ja työtapojen tuntemusta. Rakennustekniikka ja -termistö on siirtynyt vuosituhantisen mestari-kisälli-oppipoika-käytänteen mukaisesti sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi korjausrakentamisessa on havaittavissa, että perinteisten työmenetelmien taitamisen lisäksi myös terminologia on hävinnyt, koska suomenkielistä ammattikirjallisuutta on julkaistu suhteellisen vähän. Viime vuosikymmenten julkaisut ovat käsitelleet rakentamista pääosin teollisen järjestelmärakentamisen näkökulmasta.